Diensten

OrganisatieIntroductieWerkwijzeDienstenHandelsvoorwaarden

Administratie en adviezen

 • Verzorgen en verwerken van boekhoudingen en administraties
 • Controleren van administraties
 • Advisering en ondersteuning bij de inrichting van (geautomatiseerde) administraties
 • Het wegwerken van achterstanden, bijvoorbeeld door het tijdelijk ter beschikken stellen van personeel

Financiƫle rapportage plus de bijbehorende adviezen

 • Samenstellen van jaarrekeningen
 • Samenstellen van tussentijdse overzichten; maand-, kwartaalen/ of halfjaarcijfers
 • Begrotingen
 • Opstellen ondernemingsplan
 • Financiering van de onderneming
 • Kredietaanvraag
 • Investeringsanalyse
 • Waardebepalingen bij fusies en overnames
 • Testamenten en erfrecht
 • Pensioenen en verzekeringen

Belastingen; aangifte, analyse fiscale positie, advisering

 • Verzorgen van belastingaangiften, zoals:

 • Vennootschapsbelasting
  Inkomsten- en vermogensbelasting
  Omzetbelasting
  Loonbelasting
  Dividendbelasting

Successie- en schenkingsrecht

 • Fiscale advisering
 • Begeleiden van controle door belastingdienst
 • Verzorgen van bezwaarschriften
 • Onderhouden contacten met belastingdienst

Salaris- en loonadministratie inclusief begeleiding andere personeelszaken

 • Salarisspecificaties per personeelslid (salarisstroken)
 • Onderhouden contacten met bedrijfsvereniging
 • Verzorgen jaaropgaven werknemers
 • Ziekmeldingen
 • Advisering omtrent arbeidscontracten
 • Ontslagprocedures
 • Deskundigheid op specifieke gebieden, bijvoorbeeld inzake bouwlonen en de agrarische sector

Terug naar de organisatie

OrganisatieContactNieuwsbrievenRegisteraccountants