NIEUWS


Verhuisbericht

p 15 juni 2020 verhuizen wij naar Bedrijvenweg 26, 1424 PX De Kwakel. Hemelsbreed zo’n twee kilometer verderop. In een geheel “groen” gerenoveerd bedrijfspand met ledverlichting en een warmtepompinstallatie op aardwarmte. Graag hadden wij dit feestelijk willen vieren met onze cliënten en andere relaties, maar het coronavirus heeft roet in de hapjes en drankjes...
Lees meer

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk, tenzij de indiener niet in verzuim is geweest. De termijn voor het maken van bezwaar tegen een belastingaanslag of een voor bezwaar vatbare
Lees meer

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren. De verstrekking van een voordeel dat kan worden toegerekend aan de dienstbetrekking, behoort in beginsel tot het loon, ook als het niet als
Lees meer

Aanmelding nieuwe KOR

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt alleen voor natuurlijke personen, die na aftrek van voorbelasting niet meer dan € 1.883 aan btw verschuldigd zijn. Zij hebben recht op een
Lees meer

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde youngtimerregeling toe te passen op elektrische auto's van vijf jaar en ouder. De youngtimerregeling geldt voor auto’s van de zaak die ouder
Lees meer
foto Stemerdink en Verhoek Financial Advisory