Diensten

Het is ons vak om up to date te zijn en te blijven binnen de financiële wereld, waarin wet- en regelgeving continu verandert. Onze dienstverlening bestrijkt het gehele financieel/economische en fiscale gebied.

FINANCIËLE RAPPORTAGE EN ADVIES

 • Het samenstellen van jaarrekeningen
 • Het samenstellen van tussentijdse overzichten: maand-, kwartaal-, en/of halfjaarcijfers
 • Begrotingen
 • Het opstellen van een ondernemingsplan
 • Financiering van de onderneming
 • Kredietaanvraag
 • Investeringsanalyse
 • Waardebepaling bij fusies en overnames
 • Testamenten en erfrecht
 • (Pensioenen en verzekeringen)

ADMINISTRATIE EN ADVIES

 • Verzorgen en verwerken van boekhoudingen en administraties
 • Controleren van administraties
 • Advisering en ondersteuning bij de inrichting van (geautomatiseerde) administraties
 • Het wegwerken van achterstanden, bijvoorbeeld door het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel

BELASTING EN ADVIES

 • Verzorgen van belastingaangiften, zoals: Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Loonheffing, Dividendbelasting, Successie- en schenkingsrecht
 • Fiscale advisering
 • Begeleiden van controle door de belastingdienst
 • Verzorgen van bezwaarschriften
 • Onderhouden van contacten met de belastingdienst

SALARIS EN LOONADMINISTRATIE

 • Verzorgen salarisspecificaties per personeelslid (salarisstroken)
 • Onderhouden contacten met de belastingdienst en andere instanties, inclusief alle vormen van meldingen
 • Verzorgen van jaaropgaven werknemers
 • Advisering omtrent arbeidscontracten
 • Ontslagprocedures
 • Deskundigheid op specifieke gebieden, bijvoorbeeld inzake bouwlonen en de agrarische sector
MENU