Nieuws

Verhuisbericht

Stemerdink En Verhoek Verhuizen Naar Bedrijvenweg 26 De Kwakel Juni 2020 p 15 juni 2020 verhuizen wij naar Bedrijvenweg 26, 1424 PX De Kwakel. Hemelsbreed zo’n twee kilometer verderop. In een geheel “groen” gerenoveerd bedrijfspand met ledverlichting en een warmtepompinstallatie op aardwarmte. Graag hadden wij dit feestelijk willen vieren met onze cliënten en andere relaties, maar het coronavirus heeft roet in de hapjes en drankjes…...
lees verder

Aanmelding nieuwe KOR

Aanmelding Nieuwe Kor De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt alleen voor natuurlijke personen, die na aftrek van voorbelasting niet meer dan € 1.883 aan btw verschuldigd zijn. Zij hebben recht op een...
lees verder

Kartelverbod zzp‘ers

Kartelverbod Zzp‘ers Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van prijsafspraken staat haaks op het streven naar betere concurrentie. Voor zzp‘ers geldt dit zogenaamde kartelverbod niet meer. De Autoriteit Consument &...
lees verder

Box 3-heffing

Box 3 Heffing Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3 aan te wijzen als massaal bezwaar. Het gaat dus alleen om de vraag of...
lees verder

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

Wetsvoorstel Implementatie Atad2 De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de tweede Anti Tax Avoidance Directive (tweede antibelastingontwijkingsrichtlijn) van de Raad van de EU....
lees verder

Forfaits in het belastingstelsel

Forfaits In Het Belastingstelsel De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het belastingstelsel. Forfaits worden gebruikt om de werkelijkheid op een eenvoudige en doelmatige wijze te benaderen. In het rapport van de Rekenkamer wordt...
lees verder

Commissaris geen btw-ondernemer

Commissaris Geen Btw Ondernemer Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het besluit waarin dat was geregeld is per die datum ingetrokken. Sinds 1 januari 2013 geldt dat een lid van een...
lees verder

NHG en flexibel inkomen

Nhg En Flexibel Inkomen De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen. Een hypotheek met NHG voldoet aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud. Om voor de NHG in aanmerking te komen mag de...
lees verder

Werken als zelfstandige

Werken Als Zelfstandige De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van maatregelen over werken als zelfstandige (zzp’er). De groep zzp’ers is zeer divers. Volgens de...
lees verder

Liquidatieverliesverrekening

Liquidatieverliesverrekening Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zijn winsten van een dochtermaatschappij niet ook bij de moedermaatschappij belast. Verliezen van de dochtermaatschappij zijn niet verrekenbaar bij de moedermaatschappij. De...
lees verder

Herziening omzetbelasting opfokkosten

Herziening Omzetbelasting Opfokkosten Ondernemers hebben recht op aftrek van omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht voor leveringen en diensten die worden gebruikt voor belaste prestaties. Het recht op aftrek ontstaat in het tijdvak waarin de belasting in...
lees verder

Herstel arbeidsovereenkomst

Herstel Arbeidsovereenkomst Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden als het UWV de toestemming tot opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft geweigerd. De...
lees verder

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close