Privacy- en Cookie verklaring

Privacy Statement Stemerdink & Verhoek BV

In deze verklaring wordt het privacy beleid van Stemerdink & Verhoek BV (S&V) toegelicht. Door gebruik te maken van, of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u dit privacy beleid en geeft u S&V toestemming waar noodzakelijk uw persoonsgegevens te gebruiken voor haar dienstverlening.

Over Stemerdink & Verhoek

S&V is een administratie- en belastingadvieskantoor met verschillende takken van dienstverlening, waaronder het verwerken van salarisadministraties. Dit privacy statement is in het bijzonder opgesteld in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming; de AVG is in werking getreden per 25 mei 2018).

Beheren van gegevens van personeelsgegevens

Het betreft hier gegevens ten behoeve van de personeels- en salarisverwerking voor, en in samenwerking met, een opdrachtgever. Te denken valt aan: het maken van loonstroken, het verzorgen van aangiftes, het opstellen van jaaropgaves, het verzorgen van de eindejaarsverwerking en jaarovergang, alsmede de vastlegging hiervan op basis van de wet- en regelgeving. Wij kunnen u nieuwsbrieven sturen, teneinde u op de hoogte te houden van de fiscale wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens

NAW-gegevens, BSN-nummer, geboortedatum, primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, functie(s), geslacht, e-mailadres(sen), bankgegevens, pensioen- en verzekeringsgegevens en andere gegevens die niet limitatief zijn te benoemen en die noodzakelijk zijn voor een juiste en volledige salarisadministratie. De verwerking van de persoonsgegevens blijven beperkt tot de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Opslag en beveiliging van gegevens

S&V draagt zorg voor adequate veiligheidsprocedures, teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. S&V spant zich er voor in onnodige verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Bewaartermijn

S&V bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor haar dienstverlening. Zij neemt daarbij uiteraard de wettelijke en fiscale bewaartermijn(en) in acht.

Geheimhouding

S&V is te allen tijde gehouden tot geheimhouding van alle kennis die voortkomt uit de werkzaamheden, mits dit gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Deze geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de werkzaamheden bestaan.

Sub-verwerker(s)

S&V schakelt ten behoeve van haar dienstverlening zogenaamde ‘sub-verwerkers’ in. Mica IT BV verzorgt het ICT beheer van S&V. De personeels- en salarisverwerking wordt gevoerd met behulp van de standaard software applicatie van AFAS. Indien noodzakelijk voor haar dienstverlening kan S&V ook andere sub-verwerkers inschakelen. Met ingeschakelde sub-verwerkers worden overeenkomsten gesloten waarin zij worden gehouden aan overeenkomsten tussen S&V en haar cliënten.

Verstrekking gegevens aan derden

Met uitzondering voorgaand punt zal enkel indien u S&V daarvoor aantoonbaar toestemming geeft, zal worden overgegaan tot het delen van uw persoonsgegevens met derden. Deze toestemming is niet nodig, indien er sprake is van een wettelijke regeling, waarin S&V verplicht is informatie te verschaffen (bijvoorbeeld aan de belastingdienst en/of andere (overheids) instanties.

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Het is mogelijk om de door S&V verzamelde persoonsgegevens van uzelf in te zien, te wijzigen of te verwijderen (met in achtneming van wettelijke regelingen en voorschriften). Aan u wordt een inzage in en/of een afschrift van uw dossier geven, wanneer u hier om verzoekt. In specifieke gevallen kunt u slechts het rapport inzien op het kantoor van S&V. In het algemeen kunt u een afschrift ontvangen per e-mail.

Klachten en klachtenafhandeling

S&V heeft in het kader van de AVG wetgeving een klachtenprocedure. In de regel worden klachten binnen 14 dagen na bevestiging van de ontvangst afgehandeld. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt hierover bericht met de oorzaak van dit uitstel. De uitkomst van de klacht wordt schriftelijk kenbaar gemaakt. Klachten worden structureel meegenomen in de verbetering van de processen van S&V. Klachten over Stemerdink & Verhoek BV kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Cookies

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website zal hierdoor sneller functioneren. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Contactgegevens

Toch bezorgd? Dat is niet nodig. Op deze website wordt alleen anonieme informatie verzameld, en wat er verzameld wordt wordt alleen gebruikt om de website zo goed en snel mogelijk op uw scherm te tonen. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust even contact op: 0297 – 326252.
Stemerdink & Verhoek
Bedrijvenweg 26
1424 PX De Kwakel
MENU